Αθανασιος ΚυρταταςΣύμβουλος Επενδύσεων

Biography

Σύμβουλος Επενδύσεων για την εύρυθμη λειτουργία και εκτέλεση των χρηματιστηριακών συναλλαγών της εταιρίας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αθηνών και διαπραγματευτής ομολόγων. Στην 24χρονη παρουσία του στο Χρηματοοικονομικό Τομέα έχει εργαστεί σαν αντικριστής και πιστοποιημένος Σύμβουλος Επενδύσεων στην εταιρία ΑΤΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ καθώς και Σύμβουλος Επενδύσεων στην Prelium ΑΕΠΕΥ.