Επενδύσεις σε νεοφυείες εταιρίες
(startups) – Angel Investing

line

O Angel Investor είναι ο επενδυτής που δίνει χρήματα σε μία startup η οποία είναι μόλις στα πρώτα της βήματα μετά την αρχική ιδέα. Ουσιαστικά, καλύπτει το κενό μεταξύ των χρημάτων που δίνει η οικογένεια και οι φίλοι (FFF) και των Venture Capitals. H Whitetip Investments είναι η μόνη ΕΠΕΥ στην Ελλάδα με υψηλή τεχνογνωσία επενδύσεων σε νεοφυείς εταιρίες – Startups. Ο ρόλος μας είναι διττός και αμφίδρομος τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον επενδυτή.

Επενδύστε μαζί με εμάς

Όπως έλεγε ο Δημοσθένης « μερικές φορές μικρές ευκαιρίες είναι η απαρχή μεγάλων επιτευγμάτων» Ο όμιλός μας, μέσω της Yarrow Capital στο Λονδίνο και της Νέας Ηλέκτρας στην Αθήνα, έχει πραγματοποιήσει 9 επενδύσεις σε startups στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια.Μέσω της Εταιρίας μας καθίσταται δυνατή για πρώτη φορά η τοποθέτηση κεφαλαίων σε καινοτόμες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλή δυναμική και προοπτική ανάπτυξης.

Με σύνθημα « Επενδύστε μαζί με εμάς» παρέχουμε τη δυνατότητα :

  • Επενδύσεων σε startups στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό σε ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια
  • Παροχή συμβουλών για επενδύσεις σε startups και δημιουργία εξειδικευμένου χαρτοφυλακίου αποτελούμενο αποκλειστικά από νεοφυείς επιχειρήσεις
  • Δυνατότητα επενδύσεων μικρών ποσών, μέσω δημιουργίας εταιρίας αποκλειστικού σκοπού (Startup SPV) για την κάθε επένδυση, τα έξοδα ίδρυσης και λειτουργίας της οποίας, καλύπτονται αποκλειστικά από εμάς, ενώ συμμετέχουμε με ποσοστό τουλάχιστον 20%. Με αυτό τον τρόπο, πρωτοπορούμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δίνοντας τη δυνατότητα στο μέσω ιδιώτη επενδυτή να συμμετέχει στο όραμα ενός νέου επιχειρηματία από το οποίο μέχρι στιγμής είναι αποκλεισμένος.

Ενισχύουμε – υποστηρίζουμε – διασυνδέουμε

Οι επενδύσεις που έχουμε πραγματοποιήσει αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη της πίστης μας στην νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Αναζητούμε επιχειρηματίες με όραμα και αφοσίωση σε αυτό για να τους παρέχουμε :

  • Το αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο (Seed Capital)
  • Τις απαραίτητες επαφές και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους
  • Διεθνείς διασυνδέσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο
  • Χρηματοοικονομική, λογιστική και νομική κάλυψη, μέσω του ομίλου μας
  • Πρόσβαση σε θεσμικούς επενδυτές για επόμενους γύρους χρηματοδότησης ( Follow-on Finance)