Βασίλης Βαβυλουσάκης (Δρ)Director at Whitetip Insurance and Reinsurance Brokers

    Υπεύθυνος για το σύνολο των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εργασιών της Whitetip Insurance and Reinsurance Brokers. Με εμπειρία πέραν των 25 ετών στον ασφαλιστικό χώρο, είναι διαχειριστής κινδύνων (Δρ) με εξειδίκευση στον τομέα των ειδικών ασφαλίσεων (special risks) και επίσης επικεφαλής εταιριών ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών. Μετέχει εταιριών ασφάλισης και εμπορικών εταιριών. Ενδεικτικά, έχει διατελέσει Εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής- Διακανονιστής Αβαριών για την Γαλλική και Γερμανική Ναυτασφαλιστή αγορά S.Modiano LTD, και Τεχνικός Διευθυντής (underwriter) της Δύναμις Α.Ε.Γ.Α./ Ασφαλιστικό Συγκρότημα ΓΕΝΚΑ Α.Ε.

    Η συμβολή του στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής αγοράς και στον ευαίσθητο θεσμό της Kοινωνικής Aσφάλισης είναι αξιοσημείωτη, με διακρίσεις και θέσεις που έχουν τιμηθεί και αναφέρονται από το σύνολο τον Μ.Μ.Ε.