Ευγενια ΦωτοπουλουΝομική Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ.

    Biography

    Υπεύθυνη για τα νομικά ζητήματα της Εταιρίας. Το 2005 ίδρυσε το δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου και Συνεργάτες» ασχολούμενο κυρίως με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. Ασκεί ενεργά τη μάχιμη δικηγορία για λογαριασμό εντολέων εσωτερικού και εξωτερικού σε όλα τα δικαστήρια της ελληνικής επικράτειας. Έχει σπουδάσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου.