Στελιος ΒλαχοπουλοςΣύμβουλος επενδύσεων και μέλος του Δ.Σ

Biography

Με εμπειρία άνω των 30 ετών στα εγχώρια και Διεθνή Χρηματιστήρια, συμμετέχει ενεργά στη χάραξη τόσο της Επενδυτικής όσο και της Επιχειησιακής Στρατηγικής της Εταιρείας. Κατά το παρελθόν, έχει διετελέσει διαπραγματευτής εμπορευμάτων μέσω της Shearson Lehman Brothers, Αντικρυστής και Σύμβουλος Επενδύσεων στις Εταιρείες Interact AXE, ΑΤΛΑΣ Χρηματιστηριακή και Prelium ΑΕΠΕΥ. Πιστοποιημένος σύμβουλος επενδύσεων.