Σύμβουλος στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Whitetip Investments AEPEY

 

Σύμβουλος στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Whitetip Investments AEPEY. Το γεγονός αυτό συμπληρώνει σε μεγαλύτερο βαθμό τη σειρά υπηρεσιών μας για Startup και Growth Εταιρείες που αναζητούν κεφάλαια για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξή τους. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η τεχνογνωσία μας στη χρηματοδότηση αυτών των εταιρειών και το ισχυρό πελατολόγιό μας θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Εναλλακτικής Αγοράς.

Recommended Posts