Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Η Whitetip Investments, μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίες λειτουργούν σαν θεματοφύλακες των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας, είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας και αξιοποίησης εξατομικευμένες υπηρεσίες, στη βάση του καινοτόμου συστήματος Investment Advisory Services που υλοποιεί η εταιρείας μας.

line

Στον τομεα μας καθε λεπτομερεια ειναι σημαντικη

Η θεμελιώδης αρχή μας είναι η συνάρτηση ρίσκου – απόδοσης. Παρέχουμε Επενδυτικές Συμβουλές σε ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές εξετάζοντας πρωταρχικά το worst case scenario, δηλαδή τη διαχείριση του κινδύνου, χρησιμοποιώντας το σύνολο των επενδυτικών εργαλείων. Ουσιαστικά, λειτουργούμε ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς αναπροσαρμόζοντας το στο risk profile του πελάτη, σύμφωνα με την προσδοκώμενη απόδοση και τον έλεγχο καταλληλόλητας που πραγματοποιούμε. Βασικές μας αρχές είναι :

 • Επενδύουμε αποκλειστικά σε μετοχές, ETFS (εισηγμένα αμοιβαία κεφάλαια) και μετρητά
 • Χρησιμοποιούμε παράγωγα μόνο για την προστασία του χαρτοφυλακίου έναντι μεταβολών των τιμών και των ισοτιμιών
 • Προτείνουμε μόνο προϊόντα υψηλής εμπορευσιμότητας και άμεσα ρευστοποιήσιμα
 • Προσεγγίζουμε την αγορά των ομολόγων μόνο μέσω ETF’S , για να αποφύγουμε το ρίσκο του μεμονωμένου εκδότη
 • Προτείνουμε να μην υπάρχει μετοχική έκθεση σε ένα μετοχικό τίτλο άνω του 2,5% του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου
 • Επιλέγουμε τις προτάσεις μας από ένα focus list 250 τίτλων, κατανεμημένους σε όλους τους κλάδους και τις γεωγραφικές περιοχές
 • Παρακολουθούμε καθημερινά και συνεχώς το σύνολο των χαρτοφυλακίων
 • Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το θεματοφύλακα της αρεσκείας του
 • Έχουμε οn line πρόσβαση στα τμήματα αναλύσεων τριών παγκοσμίου βεληνεκούς τραπεζών

Corporate Finance

line

Η ιδέα σας, το όραμα μας

Η πολυσχιδής επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και οι διεθνείς επαφές του ομίλου μας δίνουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τα σημεία των καιρών όπως αυτά διαμορφώνονται στην Ελλάδα του σήμερα. Το τμήμα Corporate Finance της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ παρέχει :

 • Εκπόνηση σχεδίων για την αναδιάρθρωση δανείων και υποχρεώσεων Εταιριών
 • Εύρεση Κεφαλαίων για την ανάπτυξη Επιχειρήσεων
 • Αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ενεργή συμμετοχή σε σχέδια Εξαγορών και Συγχωνεύσεων