Σύμβουλος στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Whitetip Investments AEPEY

 

Σύμβουλος στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Whitetip Investments AEPEY. Το γεγονός αυτό συμπληρώνει σε μεγαλύτερο βαθμό τη σειρά υπηρεσιών μας για Startup και Growth Εταιρείες που αναζητούν κεφάλαια για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξή τους. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η τεχνογνωσία μας στη χρηματοδότηση αυτών των εταιρειών και το ισχυρό πελατολόγιό μας θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Εναλλακτικής Αγοράς.

Whitetip Investments AEPEY Stands in Solidarity with Syrian Earthquake Victims

Whitetip Investments AEPEY stands by the people of Syria affected by the devastating earthquake of February 6. We responded to the call of the Leontes Lyceum Alumni Association (EALL) and the Parents and Guardians Association and collected relief boxes of food and hygiene essentials.

We feel it is our duty to support such initiatives and contribute at such critical times and encourage everyone to consider supporting similar activities.

Mr. Babis Angeletopoulos, Vice Chairman and CEO of Whitetip Investments AEPEY and Vice Chairman of EALL, commented, “Our Company has consistently supported similar initiatives in the past and remains committed to supporting solidarity actions. Our thoughts are with the Syrian people during this difficult period”.

“Interview of our Vice Chairman & CEO at Action24”

The CEO of Whitetip Investments, Babis Angeletopoulos, comments on the economic impact of the Turkish earthquake on the Greek economy and financial news on Action24.
Special thanks to the journalists and presenters of the show Nikos Hypofantis and Milena Iliopoulou.

“Interview of our Vice Chairman & CEO at Naftemporiki TV”

Whitetip’s Vice Chairman and CEO, Babis Angelotopoulos, was hosted at Naftemporiki TV and spoke about the Athens Stock Exchange Market and its needs. He entered his speech developing the reasons behind the lack of new investment creation in the Greek Stock Market. Afterward, underlined that proper communication and the right strategy are much needed to fill the void created by the depth that exists in the Stock Market. He emphasized the important role played by technology but also the choice of alternative investment methods in the sector. He suggested the need to support the supervisory authorities and the Stock Exchange itself in the actions and operation of all investment companies. Finally, he referred to the very important offer of integration of new employees into the industry directly from the Universities due to their increased technological knowledge.

Data Analytics in Financial Decision Making and Portfolio Selection

“Data Analytics in Financial Decision Making and Portfolio Selection” @University of Piraeus

In the frames of the educational seminar “𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗶𝗻 𝗕𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴,𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗜𝗻𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲“on 23 & 24 of September organized by University of PiraeusWhitetip Investments AEPEY 𝗖𝗘𝗢 Babis Angeletopoulos was invited as a speaker to analyze and solve queries about decision making  in order to achieve the optimal portfolio management.

 It was a great opportunity to be part of such an interactive and intriguing presentation  and congratulate once more for the excellent organization!

Whitetip Investments invited by Saxo Bank @Saxo Partners Conference 2022 in Copenhagen

SEPTEMBER 22,2022

Whitetip Investments invited by Saxo Bank @Saxo Partners Conference 2022 in Copenhagen

As an IB partner of Saxo Bank, since our first days of operation, Whitetip Investments AEPEY was invited to 𝗦𝗮𝘅𝗼 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐩𝐞𝐧𝐡𝐚𝐠𝐞𝐧!

Our Vice President & CEO Babis Angeletopoulos represented our company and had the chance to be informed about the latest trends in the fintech industry and innovative services that we can offer to our clients.

Whitetip Investments @International Trade Forum 2022 in Lisbon

Whitetip Investments @International Trade Forum 2022 in Lisbon

On 13th -16th September Whitetip Investments AEPEY CEO Babis Angeletopoulos, had the opportunity to attend the International Trade Forum in Lisbon.

It was a unique opportunity to find out all recent developments in the industry and meet with old and new friends. Special thanks to Sara Hegan, for the invitation and for her help during the workshops. 

Looking forward to next year’s forum in Barcelona!!

Restructuring case-study presentation @ University of Piraeus

 In the afternoon of June 8, we were given the opportunity on behalf of the University of Piraeus and the Department of Financial and Banking Management in the context of the course “Corporate Governance”, to  present to the students by  Babis Angeletopoulos the CEO of Whitetip Investments AEPEY, case study of one of the most complex restructurings of corporate debt both in Greece and in Europe. An interactive presentation that led to a constructive discussion, solved questions to the students and was food for thought!